FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट कार्यक्रम |

७९-८० 07/07/2022 - 13:53 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट कार्यक्रम |

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम |

७९-८० 06/24/2022 - 11:57 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम |

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम |

७८/७९ 01/18/2022 - 13:05 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम |

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम |

७८/७९ 01/17/2022 - 16:30 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम |

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम |

७७/७८ 10/08/2020 - 16:39 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम |

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम |

७६/७७ 09/08/2019 - 13:43 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम |

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम |

७५/७६ 08/28/2018 - 16:20 PDF icon gadi final.pdf

प्रमाणित आर्थिक विवरण - मासिक र बार्षिक

७४/७५ 08/18/2018 - 09:51 PDF icon प्रमाणित आर्थिक विवरण - मासिक र बार्षिक

पुजीगत तथा चालु खर्च शिर्षक अनुसार जम्मा

७४/७५ 08/18/2018 - 09:39 PDF icon पुजीगत तथा चालु खर्च शिर्षक अनुसार जम्मा

गढी गाउँपालिका कार्यालय औराबनी, सुनसरीको दोश्रो गाउँ सभा आ. व. २०७५/२०७६ को बजेट तथा निती कार्यक्रम |

८०/८१ 07/20/2018 - 14:25 PDF icon Microsoft Word - SCAN._1_.pdf