FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

८०/८१ 06/10/2024 - 14:05

ठेक्का बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना | दोश्रो पटक प्रकाशित (मिती २०७९/०४/०५)

७९-८० 07/21/2022 - 12:38

ठेक्का बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना |

७९-८० 07/03/2022 - 16:31

जग्गा ठेक्का शिलबन्दी बोलपत्र आहवान सम्बन्धी सुचना |

७८/७९ 06/06/2022 - 17:07

सीलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (सूचना प्रकाशित मिति:२०७८/०९/०८)

७८/७९ 12/23/2021 - 11:19

सीलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (सूचना प्रकाशित मिति:२०७८/०७/२३)

७८/७९ 11/09/2021 - 14:19

Invitation for Online Bids Date of Publication: 12/07/2078 (29 Oct. 2021)

७८/७९ 10/29/2021 - 13:51

Invitation for online Bids Date of Publication: 20/05/2078 (05 Sept. 2021)

७८/७९ 09/05/2021 - 11:25

सीलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | (सूचना प्रकाशित मिति:२०७८/०३/०६)

७७/७८ 06/21/2021 - 14:20

Invitation for online Bids Date of Publication: 10/01/2078 (23 Apr. 2021)

७७/७८ 04/23/2021 - 10:35

Pages